,

> daihatsu
daihatsu

DAIHATSU

Mira (E-L500S) EF-GL
Move (L175S) KF-VE
Pyzar (G301G) HD-EP, 2WD, 60-40LE
Pyzar (G303G) HE-EG, 2WD, 60-40LE
Rocky (F300S) HD-E, 4WD
Storia (M100S) EJ-VE ()
Terios (J100G) HC-EJ, 4WD
Terios Kid (J111G) EF-DEM, EF-DET, EF-DE, 4WD
Terios Kid (J131G) EF-DEM, 2WD
YRV (M201G) K3-VE, 2WD


 


, +79080853848,
IT-